People

PI


Profile Image

Yifan (Evan) Peng
Assistant Professor | Group Leader

Visitor


Profile Image

Wolfgang Heidrich
Visiting Professor from KAUST
(2023 Fall, 2022 Fall)

Profile Image

Xin Tong
Visiting PhD from ZJU
Holographic Imaging, Light Field Modulation
tongxin661@gmail.com

Profile Image

Xianzhong Fang
Visiting Lecturer/Research Associate from NBU
Computer Graphics, 3D Modelling
fangxianzhong@nbu.edu.cn

Postdoc


Profile Image

Xin Liu
Computational Optics
liuxin24@hku.hk

Profile Image

Xiaoyang Bai
Computer Vision, Event Camera, Computational Optics
xybai@hku.hk

PhD students


Profile Image

Haoyu Wei
Deep Optics, Coded Aperture, Meta Imaging
haoyuwei@connect.hku.hk

Profile Image

Xiangyu Meng
Computational Holography, Graphics
mengxy22@connect.hku.hk

Profile Image

Zhenyang Li
Vision (3D) & Graphics (Rendering) & VRAR
lizy23@connect.hku.hk

Profile Image

Wenbin Zhou
Computational Holography, VR/AR, Graphics
zhouwb@connect.hku.hk

Profile Image

Yuhui Liu
Computational Optics, Multimodal Fusion
liuyuhui@connect.hku.hk

Profile Image

Hyunmin Ban
Computational Holography, Graphics, Video Compression
hmban@connect.hku.hk

RA


Profile Image

Liangxun Ou
Deep Optics, RGBD Imaging, Computer Vision
oulx@hku.hk

Profile Image

Feifan Qu
Computational Holography, VR/AR
feifan@hku.hk

Master students


Xintao Sun

Zhiqi Yu

Wenzhe Peng

Alumni


Bozheng Li
Summer Research Intern
Now at Zhejiang University

Jonathan Song
Summer Research Intern
Now at MIT